Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 274

Thành phố Hà Nội triển khai tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn đô thị

27/10/2014

     Ngày 9/9/2014, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4643/QĐ-UBND phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực của Sở Xây dựng Hà Nội về thực hiện quản lý chất thải rắn đô thị”. Đây là dự án thành phần thuộc dự án Hợp tác kỹ thuật Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị tại Việt Nam (do Cục Hạ tầng kỹ thuật thuộc Bộ Xây dựng làm chủ dự án), được tài trợ bởi cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
     Mục tiêu chính của dự án là tăng cường năng lực cho Sở Xây dựng Hà Nội trong công tác quản lý tổng hợp chất thải rắn đô thị tại Thành phố Hà Nội. Các kết quả chính của dự án gồm: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án “Thực hiện sáng kiến 3R góp phần phát triển xã hội bền vững Thủ đô Hà Nội”(dự án 3R giai đoạn I); Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 1, 2 khu xử lý chất thải rắn của Hà Nội và nghiên cứu, đề xuất mô hình đầu tư phù hợp cho các khu xử lý chất thải rắn tại Hà Nội;    Các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị, tập huấn về kinh nghiệm quản lý chất thải rắn đô thị.
     Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện trong thời gian 4 năm (2014-2018), sử dụng nguồn viện trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của thành phố Hà Nội.

                                                                                 (Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư)
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?