Thẩm định, phê duyệt /trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu /điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 9. Tên thủ tục:  Thẩm định, phê duyệt /trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu /điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức, công dân: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho tổ chức, công dân; Chuyển hồ sơ cho bộ phận giải quyết.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Xử lý hồ sơ.

- Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (văn bản  thông báo kết quả thẩm định, phê duyệt hoặc trình UBND Thành phố phê duyệt KHLCNT).

- Chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận “một cửa”.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Sở KH&ĐT:

- Địa chỉ:  Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:   043.825.7410  -  Fax:   043.825.1733

 c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

*Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư (theo mẫu).

* Giấy tờ và tài liệu khác kèm theo (bản chụp đóng dấu giáp lai của chủ đầu tư) gồm:

+     Quyết định phê duyệt dự án và các tài liệu có liên quan để ra quyết định đầu tư.

+     Điều ước quốc tế về tài trợ đối với dự án sử dụng tài trợ vốn quốc tế.

+     Tổng dự toán, dự toán được duyệt với các gói thầu (nếu có).

+     Các văn bản liên quan về khả năng cung cấp vốn (kế hoạch nguồn vốn, khế ước vay...).

+     Các văn bản liên quan khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (gốc).

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội /Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

-  Cơ quan tiếp nhận thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

h. Lệ phí: Chưa có.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiTờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Khi đến giao dịch để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình:

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ;

          - Phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy giới thiệu /giấy uỷ quyền  khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.