Thẩm định, phê duyệt Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

 7. Tên thủ tục: Thẩm định, phê duyệt Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Đối tượng thực hiện thủ tục: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” – Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý /mời họp các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc phê duyệt /trình UBND TP phê duyệt) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Đối tượng thực hiện thủ tục nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Sở KH&ĐT:

- Địa chỉ:  Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:   043.825.7410  -  Fax:   043.825.1733

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của bên mời thầu (bản chính);

+ Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (bản chính);

+ Hồ sơ mời thầu /Hồ sơ yêu cầu; Biên bản đóng thầu; Biên bản mở thầu; Quyết định sửa đổi, văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu (nếu có) - (bản sao có xác nhận của bên mời thầu);

+ Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà đầu tư (bản sao có xác nhận của bên mời thầu);

+ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết : 40 ngày, trong đó: thẩm định 25 ngày, phê duyệt 15 ngày (giảm 10 ngày so với quy định).

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị là bên mời thầu (theo Quyết định giao bên mời thầu của cơ quan có thẩm quyền)

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan (nếu có)

- Cơ quan phê duyệt: UBND Thành phố.

 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

h. Lệ phí (nếu có): Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Khi đến giao dịch để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải:

- Xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- Có Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền hợp lệ theo quy định khi nộp hồ sơ;

        - Có Phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo Giấy giới thiệu /Giấy uỷ quyền khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.