Thứ sáu, Ngày 19 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 264

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nhà B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội

09/01/2017

 (Nội dung Quyết định và Phụ lục xem tại phần đính kèm)

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?