Thứ ba, Ngày 16 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 82

Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

22/11/2013


                                                    QUYẾT ĐỊNH
               Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

                         TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

        Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
        Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
         Căn cứ Khoản 2 Điều 38 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về: Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do nội dung đăng ký doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
Căn cứ Thông báo số 128/TB-ĐKKD02 ngày 28/10/2013 của Phòng ĐKKD số 02 – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
                                                    QUYẾT ĐỊNH:
        Điều 1. Hủy bỏ đăng ký đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 10 ngày 10/10/2006 trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở các thông tin giả mạo của doanh nghiệp sau:
Tên doanh nghiệp:  CÔNG TY TNHH  BÌNH  MINH
          Mã số thuế: 0100365396
          Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 041511
Các lần đăng ký thay đổi bị hủy bỏ:
1. Lần thứ 10
Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
Cấp thay đổi lần thứ 10 ngày:    10/10/2006     
         Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự A37, khu biệt thự Nhà vườn, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
          Do ông: NGUYỄN NGỌC YÊN (TỨC: NGUYỄN QUANG YÊN)
Sinh ngày: 30/03/1954    Dân tộc:  Kinh      Quốc tịch:     Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:    Giấy chứng minh nhân dân    
Số giấy chứng thực cá nhân:     010007395    
Ngày cấp:     09/06/2004         Nơi cấp:     Công an Thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 18A, ngõ 4, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Số 18A, ngõ 4, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Là người đại diện theo pháp luật.
        Điều 2. Khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần thứ 9:
Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
Cấp thay đổi lần thứ 9 ngày:    12/07/2004

Địa chỉ trụ sở chính: Số 196 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Do ông:     NGUYỄN NGỌC YÊN (TỨC: NGUYỄN QUANG YÊN)
Sinh ngày: 30/03/1954    Dân tộc:  Kinh      Quốc tịch:     Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:    Giấy chứng minh nhân dân    
Số giấy chứng thực cá nhân:     010007395    
Ngày cấp:     09/06/2004         Nơi cấp:     Công an Thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Số 18A, ngõ 4, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại:  Số 18A, ngõ 4, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
Là người đại diện theo pháp luật.
         Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/11/2013. Các ông có tên tại Điều 1, Điều 2, các thành viên và Công ty TNHH Bình Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?