Thứ hai, Ngày 23 tháng 10 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 332

Quyết định số 6866/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội - Các doanh nghiệp Hà Nội sẽ được kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất cho vay để sản xuất kinh doanh

18/11/2013

        Các doanh nghiệp Hà Nội sẽ được kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất cho vay để sản xuất kinh doanh. Đó là điểm chính trong quyết định số 6866/QĐ-UBND vừa được UBND TP. Hà Nội ký ban hành.

       Doanh nghiệp Hà Nội được tạo điều kiện hơn nữa trong việc vay vốn cho sản xuất kinh doanh
 

        Theo đó, để tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc tăng cường nguồn vốn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là trong những tháng cuối năm, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.
 
         Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 12 tháng thay vì 3 tháng như quyết định trước đây. Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam được áp dụng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/1/2013 đến 31/12/2013.
 
        Đối với hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày 1/1/2013, trong đó có thỏa thuận việc giải ngân nhiều lần thông qua các khế ước, giấy nhận nợ từng lần, thì các khoản vay được giải ngân theo khế ước, giấy nhận nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2013 đến 31/12/2013 được hỗ trợ lãi suất. Các khoản vay quá hạn trả nợ, được gia hạn nợ vay sẽ không được tính hỗ trợ lãi suất đối với khoảng thời gian quá hạn trả nợ và gia hạn nợ vay.
 
          Hồ sơ đề nghị ngân sách Thành phố hỗ trợ lãi suất gửi Sở Tài chính để làm đầu mối tiếp nhận thẩm tra. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất là ngày 31/12/2013.
 

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?