Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 180

Quyết định số 6125/QĐ-UBND về thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội để sản xuất kinh doanh năm 2013

17/10/2013

 

Nhằm tháo gỡ cho các doanh nghiệp (DN) sản xuất - kinh doanh, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6125/QĐ-UBND về thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các DN trên địa bàn.

Theo Quyết định, mức hỗ trợ lãi suất vay là 0,2%/tháng tính trên số tiền vay, thời gian hỗ trợ là 03 tháng, áp dụng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết năm 2013 và giải ngân trong khoảng thời gian từ 1/10 đến 31/12/2013.

Các ngành và sản phẩm công nghiệp được ưu tiên vay vốn bao gồm: Dệt may, chế biến nông sản, thực phẩm, hóa chất; các sản phẩm công nghiệp mũi nhọn như ngành cơ khí, chế tạo, bao gồm sản phẩm cơ khí nông nghiệp, cơ khí giao thông vận tải; nhóm sản phẩm thiết bị điện; nhóm sản phẩm cơ điện tử; ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin.

Đối với danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, có 5 nhóm sản phẩm là: ngành dệt - may; ngành da - giầy; ngành điện tử - tin học; ngành sản xuất lắp ráp ô tô; ngành cơ khí chế tạo và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

UBND TP yêu cầu các DN kê khai trung thực, đầy đủ, chính xác các khoản vay trong hồ sơ đề nghị được hỗ trợ lãi suất. Giao Sở Tài chính làm cơ quan đầu mối (thực hiện theo cơ chế một cửa) tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất của các DN, lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan (Sở Công thương, Cục Thuế TP, Cục Hải quan TP, Bảo hiểm xã hội thành phố), phối hợp cùng với Sở Kế hoạch - Đầu tư, NHNN chi nhánh Hà Nội thẩm tra, xác định mức hỗ trợ lãi suất, tổng hợp trình UBND TP xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận…

Quyết định cũng nêu rõ, sau 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm tra, các cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi Sở Tài chính tổng hợp, trong đó nêu rõ DN đáp ứng điều kiện về chuyên ngành do cơ quan chuyên môn quản lý để được hưởng hỗ trợ lãi suất vay hay không.

Trường hợp quá thời gian quy định, nếu không trả lời thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND Thành phố./.

 

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?