Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 196

Quyết định số 4832/QĐ-UBND về hỗ trợ lãi xuất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội để SX KD năm 2014

03/10/2014

        Ngày 17/09/2014 UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4832/QĐ-UBND về hỗ trợ lãi xuất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội để SX KD năm 2014.

        Để kịp thời thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn bộ nội dung quyết định này.

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?