Thứ bảy, Ngày 29 tháng 4 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 98

Quyết định Số: 09/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/04/2017

 (Nội dung Quyết định và Quy chế xem tại phần đính kèm)

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?