Thứ tư, Ngày 22 tháng 11 năm 2017

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 169

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

02/12/2016

 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?