Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 193

Kết quả thực hiện thu hút ĐTNN quý I/2016 (tính đến 31/3/2016) của Hà Nội

06/04/2016

 - Thành phố Hà Nội thu hút 825,1 triệu USD  (gấp 5,1 lần so kỳ năm 2015-825,1/160,2 đạt 55% so với kế hoạch năm 2015), cụ thể:

+ Thu hút qua cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (tăng vốn) đạt 638,3 triệu USD (Cấp mới 90 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 571,4 triệu USD và Điều chỉnh tăng vốn 19 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 66,9 triệu USD);

+ Thu hút qua chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế cho 38 trường hợp với tổng vốn đăng ký đạt 52,8 triệu USD.

+ Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp phép Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Public Việt Nam, vốn đầu tư 134 triệu USD (3.000 tỷ đồng).

- Kết quả thực hiện của từng Cơ quan đăng ký đầu tư đầu mối như sau: Sở KH&ĐT đạt 638,1 triệu USD; Ban Quản lý KCN&CX đạt 38,1 triệu USD và Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp phép 134 triệu USD.

Một số dự án lớn đã được cấp phép trong kỳ gồm: Dự án đầu tư mua sắm và vận hành hệ thống kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, phần mềm và kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên lãnh thổ Việt Nam (210 triệu USD); Dự án Trung tâm nghiên cứu Samsung R&D (300 triệu USD); Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Public Việt Nam (134 triệu USD); Dự án Cho thuê trang thiết bị xây dựng của Công ty TNHH Is Korea Rental thực hiện tăng vốn 12,8 triệu USD; Dự án sản xuất bảng vi mạch dẻo để xuất khẩu 3- KCN Quang Minh, vốn đăng ký (7,3 triệu USD).

2. Tình hình triển khai thực hiện các dự án FDI

- Về vốn đầu tư thực hiện: Đạt khoảng 160 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015. Một số dự án có vốn giải ngân lớn như: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Public Việt Nam; Dự án kinh doanh xổ số tự chọn điện toán; Dự án Công ty TNHH Vietnergy...... cùng nhiều dự án mới được cấp phép trong kỳ thực hiện góp vốn triển khai ngay sau khi được cấp GCNĐT/GCNĐKĐT.

- Tình hình thu hồi, chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư trong kỳ: Thành phố đã tiếp nhận Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động 13 dự án đầu tư với vốn luỹ kế giảm 14,3 triệu USD.

          3. Về đóng góp của khối FDI đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội:

- Doanh thu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt  3.972 triệu USD (88.597 tỷ đồng).

          - Kim ngạch xuất khẩu của khối FDI: ước đạt 1.290 triệu USD, chiếm tỷ trọng 50,4% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn, tăng 1% so với kỳ năm 2015. Khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao nhất trong 3 thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước chiếm 25,2%, kinh tế ngoài nhà nước chiếm 24,3%) và duy trì mức ổn định tăng trưởng.

          - Kim ngạch nhập khẩu của khối FDI: Ước 954 triệu USD, chiếm tỷ trọng 16,6% tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn, bằng 97,2% so với kỳ 2015.

- Số thuế nộp ngân sách: Nộp ngân sách thông qua các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên, giá trị gia tăng...của khối doanh nghiệp FDI ước đạt 310 triệu USD, tăng 6% so với kỳ 2015, chiếm 13,3% tổng thu ngân sách thành phố.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?