Thứ ba, Ngày 12 tháng 12 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 177

Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

08/08/2017

 (chi tiết tại file đính kèm)

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?