Thứ bảy, Ngày 24 tháng 6 năm 2017
Hiện tại

 

Từ trái qua phải: Đ/c Trần Ngọc Nam - Phó Giám đốc; Đ/c Nguyễn Thị Bài - Phó Giám đốc Sở;
Đ/c Trần Đức Vũ - Phó Giám đốc;Đ/c Nguyễn Văn Tứ - Phó Giám đốc thường trực;
Đ/c Nguyễn Văn Sửu - Nguyên Giám đốc Sở; Đ/c Ngô Văn Quý - Giám đốc; Đ/c  Phạm Văn Khương  - Phó Giám đốc