Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 243

Hà Nội sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính.

01/08/2013

     Hôm nay, tròn 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội. Ngày 01/8/2008 là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát triển của Thủ đô, kể từ đây, Hà Nội đã trở thành một trong 17 thủ đô có quy mô lớn trên thế giới, là đô thị lớn nhất cả nước, với dân số đã tăng hơn 2 lần. Thủ đô hôm nay đã tiến những bước dài, ngày càng khẳng định vai trò là “đầu tầu” của cả nước.

   I. Những thành tựu đặc biệt nổi bật trong phát triển kinh tế của Thủ đô 5 năm qua:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: 
   - Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2008-2012 bình quân đạt 9,51%/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thủ đô luôn đạt mức tăng gấp 1,5 lần so tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.  
   -  Quy mô GRDP năm 2012 đạt 88.157 tỷ đồng (giá cố định 1994) tăng gấp 1,43 lần so 2008; Thu nhập tính theo GRDP theo đó tăng lên, bình quân đầu người năm 2012 đạt 2.257 USD/người, gấp 1,33 lần so năm 2008 (năm 2008 đạt 1.697 USD/người).
   -  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm. Nếu cơ cấu năm 2008 là: dịch vụ 52,1%; công nghiệp - xây dựng 41,4%; nông nghiệp 6,6%, thì năm 2012 cơ cấu các ngành tương ứng là: 52,6%; 41,8% và 5,6%.
Các ngành dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông lâm thủy sản phát triển toàn diện:
Ngành dịch vụ tăng trưởng cao, giá trị gia tăng  bình quân 10,07%/năm.  
    - Lĩnh vực thương mại tiếp tục được chú trọng phát triển. Hạ tầng thương mại được đầu tư. Trong 5 năm đã hoàn thành đưa vào sử dụng 16 trung tâm thương mại, 81 siêu thị và 33 chợ các loại (đến nay, trên địa bàn có 25 trung tâm thương mại, 121 siêu thị và 414 chợ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ duy trì tăng trưởng khá, trung bình hàng năm tăng 23%. 
    - Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10,5%/năm, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 13,3%/năm. Kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân 1,1%/năm. Kim ngạch nhập khẩu tăng thấp hơn xuất khẩu, nhập siêu được kiểm soát. 
    - Hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển. Trong 5 năm vừa qua đã hoàn thành đưa vào xây dựng khoảng 2.500 phòng khách sạn. Hà Nội duy trì là điểm đến của khách du lịch và là trung tâm của khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Số lượt khách du lịch Hà Nội hàng năm tăng 6,3%, trong đó, khách quốc tế chiếm 1,5% và là nơi thu hút khách du lịch quốc tế lớn của cả nước.
    - Các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng lớn, trình độ cao, chất lượng cao tiếp tục được phát triển: Ngân hàng, thông tin, bưu chính viễn thông...
Ngành công nghiệp – xây dựng tiếp tục phát triển: 
    -  Giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2012 gấp 1,62 lần với năm 2008, bình quân tăng trưởng giai đoạn 2008-2012 đạt 12,97%.  
    - Thu hút đầu tư tại 08 khu công nghiệp đã và đang hoạt động với diện tích trên 1.230 ha, tỷ lệ lấp đầy diện tích đạt 98%. Năm 2013 có thêm 02 khu công nghiệp mới đi vào hoạt động: Khu công viên Công nghệ thông tin Hà Nội có diện tích 36 ha, Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội với diện tích giai đoạn 72 ha; Khu công nghệ cao Hòa Lạc triển khai XD và thu hút đầu tư. 
    -  Các ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn và các ngành có trình độ công nghệ cao tiếp tục được chú trọng phát triển, đến nay có 57 sản phẩm công nghiệp chủ lực của 48 doanh nghiệp thuộc các ngành cơ khí - điện tử, hóa nhựa, dệt may - da giầy, chế biến lương thực, thực phẩm… 
   - Ngành xây dựng tăng trưởng liên tục, giá trị tăng thêm đạt trung bình 10,57%/năm. Trong 5 năm, nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội, công trình giao thông, khu đô thị …được đầu tư xây dựng góp phần từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản năm 2012 gấp 1,8 lần năm 2008. Năm 2012, giá trị sản xuất đạt 199 triệu/ha canh tác, cao gấp 1,63 lần năm 2008. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi thủy sản và dịch vụ. Hình thành một số vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, hoa, rau an toàn…
Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2008-2012 liên tục đạt và vượt dự toán, bình quân hàng năm đạt 106.880 tỷ đồng, tăng trung bình 19,2%/năm. Năm 2012 thu ngân sách đạt 146.331 tỷ đồng gấp 2 lần năm 2008; Chi ngân sách địa phương trung bình đạt 57.117 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 14,1%/năm, năm 2012 chi ngân sách gấp 1,7 lần so với năm 2008.  
Với lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước, Hà Nội đã phát huy nhiều giải pháp sáng tạo để huy động vốn đầu tư cho mục tiêu phát triển của Thủ đô. Năm 2012, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 232.659 tỉ đồng gấp 1,8 lần so với năm 2008. Trong đó, vốn nhà nước gấp 2,4 lần, vốn đầu tư nước ngoài gấp 2,5 lần. Cũng trong giai đoạn 2008 – 2012, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn đạt 9.028 triệu USD vốn đăng ký, đến từ 1.474 dự án. Tổng cộng đã có hơn 80.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong thời gian này, với số vốn khoảng 1.140 tỉ đồng. Thế và lực đã thay đổi nhanh chóng, Hà Nội ngày nay đóng góp 10,06% GDP, 9% kim ngạch xuất khẩu, 13,5% giá trị sản xuất công nghiệp, 23,5% vốn đầu tư phát triển, 19,73% thu ngân sách và 23,5% tổng vốn đầu tư xã hội của cả nước...
   Công tác huy động vốn đầu tư trên địa bàn được đẩy mạnh: Năm 2012 tổng vốn đầu tư xã hội đạt 233 ngàn tỷ đồng (gấp 1,87 lần so năm 2008), trong đó vốn nhà nước tăng gấp 2,4 lần, vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,5 lần. Đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2008-2012  thu hút được 1.357 dự án với số vốn đăng ký  9.028 triệu USD, bằng 55% về số dự án và 41,7% về vốn đầu tư lũy kế từ thời điểm thực hiện Luật đầu tư nước ngoài đến nay (25 năm). Trong 5 năm qua cũng đã có hơn 80.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký khoảng 1.140 nghìn tỷ đồng.
   Kinh tế Thủ đô ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: Vai trò, vị trí của Thủ đô với cả nước ngày càng quan trọng. Thực tế phát triển của Thủ đô trong 5 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Năm 2012, với diện tích chiếm khoảng 1%, dân số chiếm 7,84%, Thành phố Hà Nội đã đóng góp 10,06% GDP, 9% kim ngạch xuất khẩu; 13,5% giá trị sản xuất công nghiệp; 23,5% vốn đầu tư phát triển, 19,73% thu ngân sách (trong đó, thu nội địa đóng góp trên 25%) và 23,5% tổng vốn đầu tư xã hội của cả nước. Kinh tế Thủ đô xứng đáng giữ vị trí đầu tầu và là động lực phát triển kinh tế khu vực phía Bắc và ngày càng giữ vị trí quan trọng đối với kinh tế của cả nước.
     II. Những nhiệm vụ chủ yếu để Hà Nội thực sự là địa phương đi đầu, về đích sớm 1 - 2 năm sự nghiệp CNH, HĐH, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020:
   Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, sau 5 năm thực hiện Kết luận của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới Thủ đô Hà Nội, Thành phố đã đạt được những kết quả lớn đáng khích lệ. Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội,  Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược, Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Luật Thủ đô được Quốc hội ban hành đã tạo thế và lực mới cho Thủ đô tiếp tục phát triển đi lên trong giai đoạn tới. Để xây dựng, phát triển Thủ đô theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố với trọng tâm trong giai đoạn 2011-2020 là: “Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp cả về vật chất và tinh thần của Thủ đô và cả nước xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước; có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu để Hà Nội thực sự là địa phương đi đầu, về đích sớm 1 - 2 năm sự nghiệp CNH, HĐH, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
   Để thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, trong những năm tới, Thủ đô Hà Nội cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như:
   Thứ nhất, Tập trung phát triển kinh tế: Tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của kinh tế Thủ đô. 
   Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Khuyến khích, phát triển các loại hình dịch vụ có trình độ và chất lượng cao; Phát triển mạnh các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao; Phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả; Đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 2/3 số xã đạt tiêu chí vào năm 2020. Phấn đấu mức tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt khoảng 11,5 - 12%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2020 khoảng 7.100 - 7.500 USD/năm; xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn, trung tâm tài chính - ngân hàng hàng đầu của vùng và cả nước.
   Thứ hai, Huy động mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hoá để phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ thực sự trở thành những trung tâm lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô và cho sự phát triển chung của vùng và cả nước.
   Thứ ba, Tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch bảo đảm đồng bộ, hiện đại, ổn định và lâu dài. Trên cơ sở các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đẩy nhanh việc xây dựng các quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng, ngành, lĩnh vực và địa phương.
Huy động tối đa mọi nguồn lực tạo bước đột phá về tăng cường đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung làm cơ sở để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
   Thứ tư, Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, nhất là với thủ đô các nước. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng lực lượng quân đội, công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
   Thứ năm, Nâng cao chất lượng của hệ thống chính quyền các cấp. Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; Nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp; củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp của Thành phố.
 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?