Thứ ba, Ngày 16 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 82

Công bố, đăng tải Danh mục dự án BOT, BT kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của thành phố Hà Nội.

09/05/2013

    UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công bố rộng rãi theo hình thức hợp đồng BOT,BT của  Thành phố Hà Nội; công văn số 2504/UBND-KH&ĐT ngày 10/4/2013 giao nhiệm vụ đăng tải tiếp danh mục các dự án không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

- Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009, số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về đầu tư theo các hình thức hợp đồng BOT,BTO, BT;

- Thông tư số 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ;

- UBND Thành phố Hà Nội công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT theo bản danh mục đính kèm dưới đây.

Căn cứ nội dung các dự án trong danh mục được đăng tải, UBND Thành phố Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đăng ký. Nội dung nhà đầu tư đăng ký đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BKH ngày 27/01/2011 (Mẫu số 1, phụ lục I) và khoản 5 điều 16 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội (bao gồm cả các nội dung: tên nhà đầu tư, địa chỉ, người đại diện,chức vụ, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh chủ yếu, năng lực trong lĩnh vực đầu tư  tương tự,  năng lực tài chính...) và gửi về Sở KH&ĐT.  (trong giờ hành chính).

Trường hợp các nhà đầu tư cần biết thêm thông tin về dự án dự kiến tham gia đầu tư đề nghị liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (Trung tâm Xúc tiến đầu tư); Địa chỉ : Phòng 604, Phố 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại liên hệ : 04.39263479.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?