Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (cấp theo đề nghị của nhà đầu tư)

 1. Tên thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (cấp theo đề nghị của nhà đầu tư).

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

- Thụ lý hồ sơ.

- Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình Lãnh đạo Sở KH&ĐT phê duyệt) và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận một cửa.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

- Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Sở KH&ĐT:

- Địa chỉ:  Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:   043.825.7410  -  Fax:   043.825.1733

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: (Nội dung thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37, cụ thể nêu tại khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư):

- Thành phần hồ sơ:

-  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

-  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

h. Lệ phí (nếu có): Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo Mẫu I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Đề xuất dự án đầu tư (theo Mẫu I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi đến giao dịch để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình:

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ;

          - Phiếu giao nhận hồ sơ kèm theo giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền  khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.