CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

TT

CÁC BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG

1

Tên thủ tục hành chính

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ  

Phạm vi, đối tượng áp dụng: Dự án của nhà đầu tư nước ngoài/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đã thực hiện thủ tục và được cấp đổi nội dung ĐKKD sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoạt động theo Giấy phép đầu tư /Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), bao gồm:

1. Dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội;

2. Dự án được thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhưng có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc văn phòng điều hành dự án đặt tại thành phố Hà Nội;

3. Dự án thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2

Lĩnh vực TTHC

Đầu tư nước ngoài

3

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ:

+Cá nhân, tổ chức:

·  Khuyến khích kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo địa chỉ: http://fdi.gov.vnhttp://dautunuocngoai.gov.vn.

·  Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận “một cửa”), nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Lưu ý: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)/ Giấy phép đầu tư hoặc có dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy phép đầu tư cần thực hiện việc xác nhận / bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp và dự án đầu tư, đồng thời đăng ký tạo tài khoản quản lý dự án theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tại văn bản số 2264/KHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015.

+Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.

- Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

Phòng chuyên môn thụ lý, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các điều kiện cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ (Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

- Bước 3: Trả kết quả:

+ Văn phòng Sở phát hành Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trả bản sao kết quả kèm theo hồ sơ cho Phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

+ Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.

4

Cách thức thực hiện

- Nhà đầu tư kê khai trực tuyến và lấy mã khai trực tuyến (khuyến khích).

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa”.

- Phòng chuyên môn soạn thảo, trình Lãnh đạo Sở cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.