Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 160

Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch các chức danh cán bộ quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo

05/09/2017

          Thực hiện Văn bản số 697-CV/TU ngày 31/7/2017 của Thành ủy Hà Nội v/v hướng dẫn một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày  07/8/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về “công tác quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

 Ngày 23/8/2017, Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã tổ chức thực hiện quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

+ Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đ/c Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Nguyễn Mạnh Quyền đã quán triệt, phổ biến về mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch cán bộ quản lý, tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch;

Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức danh cấp ủy: UV BCH Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy; Các chức danh Lãnh đạo Sở: Giám đốc và Phó Giám đốc Sở.

+ Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ đã giới thiệu nguồn quy hoạch: Người thay thế cương vị mình (2-3 người) và giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh: UV BCH , Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy ;

+ Các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Ban chấp hành Đảng bộ đã giới thiệu nguồn quy hoạch: Người thay thế cương vị mình (2-3 người) và giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;

           + Cũng trong, ngày 23/8/2017, tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan đã thảo luận, phân tích về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, tham khảo các thông tin về cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, kết quả giới thiệu quy hoạch đối với nhân sự được giới thiệu từ Hội nghị cán bộ chủ chốt và của các đồng chí thành viên lãnh đạo Sở, thống nhất phương án và danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện biểu quyết, tổng hợp kết quả và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt theo quy định.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?