Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 249

Thông báo về việc nghỉ kỷ niệm ngày Quốc khánh – Ngày 02/9/2015

27/08/2015

Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thông báo lịch nghỉ làm việc ngày kỷ niệm Quốc khánh – Ngày 02/9/2015 của Sở như sau:

1. Thời gian nghỉ Lễ:

- 01 ngày: Ngày 02/9/2015 – Thứ Tư. Các hoạt động giao dịch, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại các bộ phận “một cửa” của Sở nghỉ làm việc trong thời gian trên.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội trở lại làm việc bình thường từ  ngày 03/09/2015 – Thứ Năm.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo cho Tổ chức, Cá nhân biết để tiện liên hệ công tác./.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?