Thứ sáu, Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 201

Thông báo về thời gian tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời điểm Hệ thống gặp sự cố.

28/09/2015

     Hiện nay, Hệ thống phần mềm Đăng ký kinh doanh quốc gia và Hệ thống dữ liệu của Tổng cục Thuế đang xảy ra lỗi trong quá trình trao đổi các thông tin giao dịch đăng ký thuế và đã ảnh hưởng đến việc giải quyết Thủ tục hành chính của các phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở. Tổng cục Thuế và Cục Đăng ký kinh doanh đang khẩn trương khắc phục lỗi và sẽ thông báo sau khi sự cố được khắc phục. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trân trọng thông báo tới qúy công dân, tổ chức một số nội dung như sau:

     - Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến việc trao đổi thông tin, dữ liệu với cơ quan thuế có thể kéo dài hơn so với thời hạn đã được quy định tại Giấy biên nhận.

     - Để biết thêm thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, số điện thoại đường dây nóng: 0914800744
     Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết và mong nhận được sự thông cảm về sự cố khách quan nêu trên.
     Trân trọng cảm ơn./.
 

 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?