Chủ nhật, Ngày 19 tháng 11 năm 2017

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 263

Thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu “Tư vấn chỉnh lý, sắp xếp và sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đợt 02 - năm 2015”

09/11/2015

 

A. A Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ: Số 16 phố Cát Linh – Quận Đống Đa – TP Hà Nội

- Điện thoại/Fax/E-mail: 04.3.8256637 / 04.3.8251733

2. Tên dự án: “

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 439 /QĐ-KH&ĐT ngày 30/10/2015  của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

5. Giá gói thầu: 427.346.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 “Tư vấn chỉnh lý, sắp xếp và sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đợt 02 - năm 2015” 427,346 Ngân sách thành phố năm 2015 Chỉ định thầu 01 túi hồ sơ

Quý IV/

2015
Theo đơn giá cố định 40 ngày

 

 

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?