Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 230

Thông báo công bố Dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 06/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội - Dự án ‘‘Xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Quốc Oai’’ Tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Hà Nội

17/04/2015

 

Tài liệu đính kèm
Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?