Thứ tư, Ngày 24 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 188

Thông báo Danh sách doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế và bỏ địa chỉ kinh doanh theo thông báo của cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan – năm 2014

06/01/2015

        Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế số 21/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 5537/TCT-KK ngày 11/12/2014 của Tổng Cục Thuế về việc xử lý một số vướng mắc khi thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế;

Căn cứ văn bản chỉ đạo số 10039/UBND-KH&ĐT ngày 23/12/2014 của UBND thành phố về việc thực hiện các giải pháp giảm thời gian giải quyết thủ tục thành lập mới doanh nghiệp và phối hợp quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh;

          Phòng Đăng ký kinh doanh số 01  thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội thông báo danh sách doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế và bỏ địa chỉ kinh doanh theo thông báo của cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan đề nghị cơ quan Đăng ký kinh doanh phối hợp trong công tác quản lý doanh nghiệp thuộc địa bàn các quận huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàng Mai, Mê Linh – thành phố Hà Nội trong năm 2014 (chi tiết tại Danh sách kèm theo).

    Hiện tại, Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 đã cập nhật thông tin cảnh báo doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế và bỏ địa chỉ kinh doanh theo thông báo của cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 35 Thông tư 01/2013/TT-BKH.

       Đề nghị các doanh nghiệp có tên trong danh sách liên hệ với cơ quan hải quan, cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước. Trường hợp đã thực hiện xong nghĩa vụ thuế cần thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh được biết để gỡ bỏ cảnh báo và thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.

Trân trọng thông báo để quý công dân và doanh nghiệp biết, thực hiện./

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?