Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

HitCounter

HitCounter

Lượt truy cập:

Đang xem: 142

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

02/12/2016

1. Nội thương

Thị trường Tết Bính Thân 2016, lượng hàng khá dồi dào, giá bán một số nhóm hàng phục vụ tết tăng so ngày thường, tuy nhiên do các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã có kế hoạch chuẩn bị sẵn nguồn hàng nên không xảy ra hiện tượng thiếu hàng và tăng giá bán đột biến.

Ước tính tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng Hai đạt 167.775 tỷ đồng, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 39.007 tỷ đồng, giảm 1,9% và tăng 4,1% (thương nghiệp giảm 4,3%; dịch vụ tăng 1,1% so tháng trước).

Tết Nguyên đán năm nay rơi vào thời điểm cuối tháng Một, đầu tháng Hai. Tại hệ thống siêu thị, ngay từ đầu tháng 1/2016, các đơn vị đã tăng cường thêm lượng hàng hóa tại các điểm bán từ 15-20% để phục vụ nhu cầu sắm tết của người dân. Trước ngày 23 tháng Chạp sức mua chưa tăng cao, từ ngày 24-26 tháng Chạp, tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại… lượng khách đến mua đông hơn ngày thường, sức mua tăng từ 15-20%. Ngày 27-28 Tết là thời gian cao điểm của đợt mua sắm do bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết, sức mua tăng khoảng 30% so ngày thường. Đến ngày 29 tháng Chạp, lượng khách mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích giảm, người dân tập trung mua sắm mặt hàng thực phẩm tươi sống, các loại hoa quả tại các chợ. Ngày 1 và ngày 2 tháng Giêng số lượng chợ hoạt động ít, nhân dân chủ yếu tập trung đi lễ, chúc tết nên thị trường trầm lắng, không có biến động. Từ ngày 3 tháng Giêng, một số chợ, siêu thị và cửa hàng tiện ích bắt đầu hoạt động trở lại, tuy nhiên lượng khách mua sắm không nhiều.

Ước tính tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ 2 tháng đầu năm đạt 339.849 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ, trong đó tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 78.788 tỷ đồng tăng 9,3%. Chia theo thành phần kinh tế, trong tổng mức bán ra: Kinh tế nhà nước ước tính đạt 98291 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ, kinh tế ngoài nhà nước 225.259 tỷ đồng, tăng 10% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16.299 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Bảng 1: Tổng mức và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội

Đơn vị tính: tỷ đồng

 

Ước

thực

hiện tháng 02

Ước

thực

hiện

2T 2015

% so sánh

 T2-2015

T1-2015

2T-2015

2T-2014

1. Tổng mức bán ra

149332

295176

 102,4

 111,8

Chia theo thành phần kinh tế

       

+ Kinh tế nhà nước

43100

85445

 101,8

 106,5

+ Kinh tế ngoài nhà nước

98872

195123

 102,7

 114,7

+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

7360

14608

 101,5

 106,7

Chia theo ngành hoạt động

       

+ Thương nghiệp

125600

248033

 102,6

 112,7

+ Khách sạn - nhà hàng

3185

6396

 99,2

 105,5

+ Du lịch lữ hành

638

1268

 101,2

 97,2

+ Dịch vụ

19909

39479

 101,7

 107,7

2. Tổng mức bán lẻ

35709

68733

 108,1

 110,6

Chia theo thành phần kinh tế

       

+ Kinh tế nhà nước

5040

9938

 102,9

 106,5

+ Kinh tế ngoài nhà nước

26819

51247

 109,8

 112,0

+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

3850

7548

 104,1

 106,8

Chia theo ngành hoạt động

       

+ Thương nghiệp

20980

39959

 110,5

 114,1

+ Khách sạn - nhà hàng

3185

6396

 99,2

 105,5

+ Du lịch lữ hành

638

1268

 101,2

 97,2

+ Dịch vụ

10906

21110

 106,9

 106,8

3. Cơ cấu tổng mức bán lẻ (%)

       

+ Kinh tế Nhà nước

 14,1

 14,5

-

-

+ Kinh tế ngoài Nhà nước

 75,1

 74,5

-

-

+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

 10,8

 11,0

-

-

2. Ngoại thương

- Xuất khẩu: Ước tính tháng Hai, trị giá xuất khẩu đạt 818 triệu USD, giảm 4,4% so tháng trước và tăng 26,8% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương ước đạt 625 triệu USD, giảm 4,5% và tăng 25,3%. Trong tháng, một số nhóm hàng tăng so cùng kỳ là nhóm hàng may, dệt (tăng 68,4%), giày dép các loại và sản phẩm từ da (tăng 59,4%), thuỷ tinh và các sản phẩm từ thuỷ tinh (tăng 61%), hàng điện tử (tăng 55%), Hai nhóm hàng giảm là nhóm xăng dầu giảm 6,6% và nhóm hàng linh kiện máy tính thiết bị ngoại vi giảm 6,4% so cùng kỳ. Ước tính 2 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.673 triệu USD tăng 4,8% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 4,6%.

Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố

Đơn vị: Triệu USD

 

Ước tính

% so sánh

Thực hiện tháng 02

Thực hiện 2T 2016

 

T 02/2016   T 01/2016

 

2T 2016    2T 2015

Tổng kim ngạch XK trên địa bàn

818

1673

 95.6

 104.8

Trong đó: XK địa phương

625

1280

 95.5

 104.6

Chia theo thành phần kinh tế

       

- Kinh tế nhà nước

209

426

 96.0

 105.2

- Kinh tế ngoài nhà nước

200

410

 95.1

 105.7

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

409

837

 95.7

 104.1

Chia theo nhóm hàng chủ yếu

       

  - Hàng nông sản

75

155

 94.4

 85.2

Trong đó: + Gạo

20

40

 93.9

 91.4

                  + Cà phê

20

42

 91.2

 82.2

                  + Hạt tiêu

6

11

 95.3

 53.4

                  + Chè

7

15

 92.5

 151.8

  - Hàng may dệt

140

286

 96.0

 138.0

  - Giầy dép các loại và SP từ da

25

51

 94.6

 107.0

  - Hàng điện tử

46

92

 97.8

 102.6

  - Linh kiện máy tính & thiết bị ngoại vi

95

193

 97.0

 88.2

  - Hàng thủ công mỹ nghệ

14

29

 95.5

 110.4

  - Xăng dầu (tạm nhập, tái xuất)

44

88

 97.4

 89.0

  - Máy móc thiết bị phụ tùng

90

184

 95.9

 95.6

  - Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

28

57

 95.4

 113.2

  - Phương tiện vận tải và phụ tùng

54

110

 97.4

 135.5

  - Hàng hóa khác

207

428

 94.0

 106.3

- Nhập khẩu: Trị giá nhập khẩu tháng Hai ước đạt 1.927 triệu USD, giảm 4,2% so tháng trước, tăng 2% so cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 832 triệu USD, giảm 4,5% và tăng 2,4%. Một số mặt hàng nhập khẩu tăng cao so cùng kỳ là chất dẻo (tăng 9,3%), xăng dầu (tăng 23,9%)... Mặt hàng giảm so cùng kỳ có phân bón (giảm 13,1%), hóa chất (giảm 9,4%)...  Ước tính kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2016 đạt 3.940 triệu USD, tăng 0,1% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu địa phương tăng 0,1%.

Bảng 3: Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn Thành phố

Đơn vị: Triệu USD

 

Ước tính

% so sánh

Thực hiện tháng 02

Thực hiện 2T 2016

 

T 02/2016   T 01/2016

 

2T 2016    2T 2015

Tổng kim ngạch NK trên địa bàn

1927

3940

 95.8

 100.1

Trong đó: NK địa phương

832

1704

 95.5

 100.1

Chia theo thành phần kinh tế

       

- Kinh tế nhà nước

1181

2413

 95.9

 99.7

- Kinh tế ngoài nhà nước

322

659

 95.5

 100.0

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

424

868

 95.6

 101.2

Chia theo nhóm hàng chủ yếu

       

  - Máy móc thiết bị, phụ tùng

362

727

 99.1

 100.9

  - Vật tư, nguyên liệu

697

1401

 99.1

 84.7

Trong đó: + Sắt thép

90

215

 71.5

 106.4

                  + Phân bón

21

43

 99.0

 98.5

                  + Hoá chất

23

47

 98.2

 91.7

                  + Chất dẻo

55

109

 99.1

 95.8

                  + Xăng dầu

356

704

 102.5

 90.2

  - Hàng hoá khác

868

1812

 92.0

 116.1

 

3. Vận tải

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, các bến xe, nhà ga đã tăng cường tàu xe, phương tiện vận tải. Tổng công ty Vận tải Hà Nội, đã bố trí dự phòng 44 xe/ngày trên 24 tuyến buýt để sẵn sàng tăng cường giải toả khi lượng hành khách tăng đột biến.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong thời gian chạy tàu phục vụ Tết sử dụng 52 đoàn xe để chạy 15 đôi tàu khách trên tuyến Hà Nội - TP. HCM và ngược lại. Các ngày Tết (30 và mùng 1,2,3 tết) vẫn duy trì 5 đôi tàu Thống nhất để phục vụ khách về ăn tết muộn, đi du lịch hoặc đi chúc tết …

Như mọi năm, số lượng xe taxi không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại trong dịp Tết. Vào thời điểm cận Tết, nhiều gia đình ở ngoại tỉnh có nhu cầu thuê xe taxi về quê, hoặc ra bến tầu, bến xe, sân bay.. nên nguồn taxi chạy nội thành giảm đáng kể. Trong Tết, với tính chất đi lại mang tính du xuân nhu cầu đi lại bằng xe taxi tăng cao.

So tháng trước, khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 0,9%, khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng 1,3%, doanh thu tăng 1,4%. So cùng kỳ, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 10,5%, hàng hoá luân chuyển tăng 9,5%, doanh thu tăng 10,9%.

So tháng trước, số lượt khách vận chuyển tăng 1%, số lượt hành khách luân chuyển tăng 2,6%, doanh thu vận chuyển hành khách tăng 7,3%. So cùng kỳ, số lượt hành khách vận chuyển tăng 8,6%, hành khách luân chuyển tăng 9,2%, doanh thu tăng 10,9%.

Bảng 4: Hoạt động ngành vận tải trên địa bàn Hà Nội

 

Ước

tính

% so sánh

Thực hiện tháng 02

Thực hiện 2T 2016

 

T 02/2016   T 01/2016

 

2T 2016    2T 2015

1. Doanh thu (Tỷ đồng)

5612

11086

102.5

109.3

Chia theo thành phần kinh tế

       

    + Kinh tế Nhà nước

2070

4108

101.6

109.7

    + Kinh tế ngoài Nhà nước

2804

5510

103.6

109.0

    + Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

738

1468

101.0

109.3

Chia theo ngành hoạt động

       

    + Vận tải hàng hoá

2555

5073

101.4

110.1

    + Vận tải hành khách

1222

2361

107.3

107.3

    + Hỗ trợ vận tải (cảng, bxếp, đại lý vận tải…)

1835

3652

101.0

109.5

2. Sản lượng

       

  - Khối lượng hàng hoá vận chuyển (Triệu.T)

47

94

 100.9

 110.0

  - Khối lượng hàng hoá luân chuyển (TriệuT.km)

3980

7910

 101.3

 109.6

  - Số lượt hành khách vận chuyển (Triệu.HK)

78

156

 101.0

 108.3

  - Số lượt HK luân chuyển (Triệu.HK.Km)

2122

4191

 102.6

 108.2

4. Du lịch – lễ hội

Tháng Hai, khách quốc tế vào Hà Nội ước tính đạt 238 nghìn lượt khách, giảm 0,8% so tháng trước và tăng 44,1% so cùng kỳ. Khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội chia theo phương tiện đến như sau: bằng đường hàng không là 209 nghìn lượt người, tăng 46,5% so với cùng kỳ; đến bằng đường biển, đường bộ 29 nghìn lượt người, tăng 28,9%. Khách nội địa đến tăng 0,9% so tháng trước và tăng 1,6% so cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống lữ hành giảm 1,1% so tháng trước và tăng 9,2% so cùng kỳ.

Dịp Tết âm lịch có thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày nên đây là cơ hội tốt cho người dân đi du lịch trong và ngoài nước. Các công ty du lịch của Hà Nội đã triển khai chùm tour đặc biệt đón Tết Nguyên đán với hàng trăm tour trong và ngoài nước với tổng số lượt khách dự kiến lên đến hàng triệu lượt người. Hà Nội đã quảng bá việc tổ chức Tết với nhiều hoạt động như: tổ chức các triển lãm, hội chợ thương mại, tổ chức bắn pháo hoa tại các điểm trong Thành phố...; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ để sẵn sàng đáp ứng tốt nhất các nhu cầu khách trong dịp Tết, đảm bảo dịch vụ ăn nghỉ, vui chơi, đưa đón khách thăm quan...

Ước 2 tháng đầu năm 2016, khách quốc tế đến lưu trú tại Hà Nội tăng 28%, khách nội địa tăng 1,3%, doanh thu khách sạn, ăn uống, lữ hành tăng 9,2%. Hai tháng đầu năm, khách quốc tế đến từ một số nước tăng cao so cùng kỳ như: Hàn Quốc (tăng 48%), Thái Lan (tăng 66%), Trung Quốc (tăng 63,7%), Malaysia (tăng 25,9%)...

Đầu năm, trên địa bàn Thành phố có nhiều lễ hội được khai hội, một số Lễ hội lớn như Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tổ chức vào ngày mùng 5 Tết; Lễ Hội đền Gióng khai hội vào ngày mùng 6 Tết; Lễ hội chùa Hương chính thức khai hội từ ngày mùng 6 Tết. Năm 2016, lễ hội chùa Hương được Ban tổ chức chuẩn bị sớm và chu đáo để phục vụ khách hành hương,  Để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách về trẩy hội và thưởng ngoạn khu danh thắng “đẹp nhất trời Nam”, ngay từ đầu năm 2016 huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội - du lịch Chùa Hương nhằm phát huy những kết quả đạt được trong công tác quản lý lễ hội chùa Hương năm 2015 đồng thời thực hiện tốt việc quản lý, điều hành lễ hội năm 2016, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông thuận tiện, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, dịch vụ hàng quán gọn gàng phù hợp với cảnh quan. Từ mùng 2 Tết đến nay, chùa Hương đã đón khoảng 300 nghìn lượt khách thăm quan, trong đó khách khách quốc tế khoảng 500 lượt người. Riêng trong ngày mùng 6 Tết – ngày khai hội đã có 63 nghìn lượt người đến thăm quan. Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm nay đặt mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách.

5. Thị trường giá cả

Tình hình giá cả thị trường theo qui luật vào những tháng trước và sau Tết sẽ tăng, năm nay mức tăng không cao như một số năm trước, nhìn chung giá cả thị trường Tết ổn định, những ngày đầu năm không xẩy ra hiện tượng thiếu hàng, gây sốt giá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Hai tăng 0,47% so tháng trước và tăng 1,73% so với cùng kỳ. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số tăng cao (tăng 2.45%  và tăng 2,76%). Nhóm có chỉ số tăng cao thứ hai là nhóm văn hóa, giải trí và du lịch (tăng 1,12% và tăng 3,09%). Nguyên nhân khiến nhóm này tăng là do giá hoa tươi tăng cao vào những ngày giáp Tết, thêm vào đó do kỳ nghỉ Tết kéo dài nên nhu cầu du lịch của các gia đình tăng cao khiến cho giá các tua du lịch tăng từ 8-10%. Có 2 nhóm có chỉ số giảm so với tháng trước là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD (giảm 0,62%) và nhóm giao thông (giảm 3,59%); Nguyên nhân khiến 2 nhóm này giảm là do giảm giá xăng, dầu hỏa và giá gas.

Chỉ số giá vàng tăng 2,08% so tháng trước và bằng 93,04% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,65% so tháng trước và tăng 4,68% so cùng kỳ.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?