Thứ tư, Ngày 17 tháng 1 năm 2018

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập

Lượt truy cập:

Đang xem: 130

Hành trình Pari - Hà nội – Accra - Chương trình Nghị sự về nâng cao hiệu quả viện trợ

19/10/2010

Nâng cao hiệu quả viện trợ hiện là vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự về hợp tác phát triển giữa các nước đang phát triển và các nhà tài trợ. Về vấn đề này, Đặc san ODA đã có bài phỏng vấn TS. Hồ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Ngài Kerry Groves, Tham tán hợp tác phát triể, Cơ quan phát triển Quốc tế Ôtxtrâylia (AusAID), Đồng chủ tọa Nhóm quan hệ đối tác giữa Việt Nam và các nhà tài trợ về hiệu quả viện trợ (PGAE).

 

 

Đặc san ODA: Việc thực hiện Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội đã đi được quá nửa chặng đường, xin Ông Vụ trưởng cho biết những tiến bộ đã đạt được?

 

 

 
         Ông Hồ Quang Minh: Cách đây hơn 3 năm, tại Diễn đàn cấp cao lần thứ 2 về hiệu quả viện trợ họp tại Pa-ri (tháng 3-2005), đại diện cấp Bộ trưởng của hơn 100 nước đang phát triển, các nước tài trợ, những người đứng đầu các định chế tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế đa phương và liên Chính phủ đã nhất trí thông qua Tuyên bố Pa-ri về hiệu quả viện trợ, trong đó đưa ra các nguyên tắc, các cam kết chính trị và những chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả viện trợ cần đạt được vào năm 2010. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt về nguyên tắc Tuyên bố này và giao cho các cơ quan Việt Nam hợp tác với các nhà tài trợ triển khai thực hiện.
 
Dựa trên nền tảng Tuyên bố Pa-ri, Việt Nam và các nhà tài trợ đã “Việt Nam hóa” Tuyên bố này thành Cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ để tính đến những điều kiện phát triển cụ thể và hiện trạng viện trợ phát triển ở Việt Nam. Việc làm này tương tự như chúng ta đã nội địa hóa những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ quốc tế (MDGs) thành những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam (VMDGs).
 
          Trong thời gian qua, việc thực hiện Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội đã được triển khai trong các hoạt động viện trợ ở cấp Trung ương, cũng như các bộ, ngành và địa phương. Có thể nhận xét tổng quát là việc thực hiện các văn kiện này hiện đi đúng tiến độ và kết quả thực hiện hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội đều có tiến bộ. Dưới đây xin nhấn mạnh một số hoạt động:
         
Để triển khai thực hiện Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội, trong các năm qua, Nhóm Quan hệ đối tác về Hiệu quả viện trợ (PGAE) - Diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ và các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và phi Chính phủ nước ngoài về hiệu quả viện trợ đã đưa ra kế hoạch tổng thể với ba trọng tâm: (i) Xây dựng Chiến lược truyền thông; (ii) Thực hiện những công việc có thể thu hoạch sớm (Quick-wins); và (iii) Xây dựng Khung Theo dõi và Đánh giá.
 
          Thực hiện kế hoạch này, 7 Nhóm chuyên đề đã được thành lập trong khuôn khổ Nhóm PGAE gồm: (1) Nhóm Truyền thông, (2) Nhóm Đấu thầu mua sắm, (3) Nhóm Quản lý tài chính công, (4) Nhóm đưa ODA vào ngân sách, (5) Nhóm Định mức chi tiêu, (6) Nhóm Đánh giá tác động môi trường và xã hội, (7) Nhóm Theo dõi độc lập nhằm thực hiện một số hoạt động ưu tiên cao để có thu hoạch sớm.
         
Các Nhóm chuyên đề trên đã hoạt động tích cực và đạt được một số kết quả cụ thể: Truyền thông rộng rãi về Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ (Tổ chức Hội thảo ở Trung ương và các địa phương; phát hành cuốn sổ tay Hỏi-Đáp về Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội; xây dựng cổng thông tin điện tử về hiệu quả viện trợ); Triển khai một số nghiên cứu để phục vụ việc thực hiện các cam kết và chỉ tiêu về hiệu quả viện trợ như nghiên cứu chung về định mức chi phí quản lý dự án, hài hòa thủ tục đấu thầu, đánh giá tác động xã hội và môi trường của các dự án ODA ... Kết quả thu được từ những nghiên cứu này đã giúp phát hiện những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong việc thực hiện các cam kết về nâng cao hiệu quả viện trợ, góp phần thúc đẩy thực hiện Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội về hiệu quả viện trợ; Thực hiện 3 cuộc điều tra cơ bản về hiện trạng thực hiện Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội (2005, 2006, 2008) của các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ; 2 cuộc đánh giá độc lập do tư vấn độc lập quốc tế và Việt Nam thực hiện (2007 và 2008). Kết quả điều tra và đánh giá độc lập cho thấy Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong hầu hết các chỉ tiêu và cam kết và đang trên đường đạt các mục tiêu năm 2010. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số thách thức, đó là vai trò làm chủ, lãnh đạo và năng lực ở cấp địa phương chưa được phát huy đầy đủ, việc tuân thủ các hệ thống quốc gia của các nhà tài trợ chưa đạt được như mong muốn,... 
         
Để phát huy vai trò điều phối Chương trình nghị sự về hiệu quả viện trợ ở Việt Nam, PGAE đã đổi mới hoạt động của mình thông qua việc phê duyệt Cương lĩnh PGAE và Kế hoạch Hành động PGAE 2008, đặt trọng tâm vào vai trò phối hợp các hoạt động nâng cao hiệu quả viện trợ và các nội dung mang tầm chiến lược, chính sách về hiệu quả viện trợ hơn là các vấn đề kỹ thuật.
 
Đặc san ODA: Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc nội địa hoá Tuyên bố Paris thành Tuyên bố Hà Nội?
 
Ông Kerry Groves: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thực hiện viện trợ phát triển ở Việt Nam, tôi xin chúc mừng Chính phủ Việt Nam về những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của Tuyên bố Paris về Hiệu quả viện trợ.
 
Việc nội địa hoá Tuyên bố Paris thành Tuyên bố Hà Nội năm 2005 là một minh chứng rõ rệt về cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với chương trình nghị sự về hiệu quả viện trợ. Tuyên bố Hà Nội phản ánh mong muốn mạnh mẽ của chính phủ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng kinh tế xã hội nhanh ở quốc gia này. Và mong muốn này được củng cố bằng mục tiêu đạt được Các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.
 
Một điểm quan trọng là cần nhấn mạnh Tuyên bố Hà Nội có đưa ra một số mục tiêu dự kiến vào năm 2010 còn cao hơn so với các mục tiêu đặt ra trong Tuyên bố Paris.
 
Tiếp tục những thành công trong xoá đói giảm nghèo kể từ khi Đổi mới vào đầu những năm 1990, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc đạt được mục tiêu của Tuyên bố Paris về Hiệu quả viện trợ và đang tiến nhanh trên con đường trở thành nước có thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình vào năm 2010. 
 
Việt Nam và các đối tác phát triển tiếp tục cam kết đạt được các mục tiêu vào năm 2010 trong Tuyên bố Hà Nội đúng thời gian. Điều này là có thể đạt được nhưng ngay cả trong những lĩnh vực hiện đang được coi là thực hiện tốt cũng cần tiếp tục có những quan tâm mới vì không thể giả định là tự khắc các mục tiêu sẽ đạt được. 
 
          Đặc san ODA: Tham dự Diễn đàn cấp cao lần thứ 3 về hiệu quả viện trợ (HLF-3) tổ chức tại Accra, Ghana đầu tháng 9 vừa qua, Vụ trưởng có thể chia sẻ một số cảm tưởng về Diễn đàn này không ạ?
 
          Ông Hồ Quang Minh:Diễn đàn HLF-3 đã rất thành công và tôi có nhiều ấn tượng tốt đẹp về Diễn đàn này.
          Trước hết, đó là tính kịp thời của Diễn đàn. Tại sao vậy? Như chúng ta đều biết sau cơn “áp thấp” giá lương thực, nhiên liệu leo thang, thế giới rơi vào cơn bão khủng hoảng tài chính. Cuộc khủng hoảng này đang cướp đi nhiều thành quả phát triển của các nước, đặc biệt là các nước nghèo và đang phát triển, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế và xã hội, viện trợ không phải là ngoại lệ. Do vậy, việc các nước đang phát triển và các nhà tài trợ ngồi lại với nhau để thống nhất hành động nhằm thực hiện được các cam kết và chỉ tiêu về hiệu quả viện trợ của Tuyên bố Pa-ri là hành động kịp thời và thiết thực để làm cho viện trợ có tác động mạnh hơn đối với phát triển, góp phần làm giảm nhẹ những hậu quả của cuộc khủng hoảng hiện nay.
 
          Thứ hai, đó là sự cởi mở và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ cách làm viện trợ phát triển. Đánh giá cao những gì đã đạt được trong việc thực hiện Tuyên bố Pa-ri về hiệu quả viện trợ, Diễn đàn thừa nhận rằng như vậy chưa đủ trong bối cảnh tình hình mới, mà cần hành động mạnh mẽ và kiên quyết hơn nữa mới có thể đạt được các mục tiêu hiệu quả viện trợ đã thống nhất trong Tuyên bố Pa-ri.
         
          Nhiều vấn đề trước đây được xem là nhạy cảm và khó khăn như viện trợ có ràng buộc, viện trợ có điều kiện, sử dụng các hệ thống quản lý của các nước nhận viện trợ ... nay các nhà tài trợ cam kết mạnh mẽ sẽ xử lý tích cực vì quyền lợi của các nước đang phát triển.
 
          Thứ ba, quyết tâm mở rộng “mặt trận hiệu quả viện trợ” để tập hợp tất cả những ai quan tâm, làm cho viện trợ phát huy hết tiềm năng để phụng sự cho sự nghiệp phát triển. Có thể nói lần đầu tiên tại một Diễn đàn về viện trợ có sự tham gia đông đảo của trên 500 đại biểu đến từ tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi Chính phủ, giới truyền thông ...
 
          Cuối cùng, việc thông qua văn kiện Chương trình hành động Accra là một kết quả đầy ấn tượng vì viện trợ vốn là vấn đề kinh tế và chính trị với nhiều quan điểm và khuynh hướng khác nhau, không chỉ giữa bên cung cấp     và bên tiếp nhận mà ngay cả trong nội bộ các nhà tài trợ, thì việc nhất trí thông qua được văn kiện này là cả một nỗ lực tập thể phi thường của tất cả các bên để có được sự đồng thuận về những hành động ưu tiên cụ thể cần thực hiện nhằm bảo đảm đạt được các cam kết và chỉ tiêu của Tuyên bố Pa-ri.
 
Đặc san ODA: Bối cảnh của Diễn đàn cấp cao lần thứ 3 về Hiệu quả viện trợ ở Ghana là gì thưa ông?
 
Ông Kerry Groves: Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Hiệu quả viện trợ diễn ra ở Accra, Ghana từ ngày 2- 4 /09/2008 nhằm mục đích đánh giá những tiến triển trong việc thực hiện các cam kết đưa ra trong Tuyên bố Paris năm 2005 về hiệu quả viện trợ và nhằm đạt được một cam kết chính trị về những hành động đã được xác định để giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng tới hiệu quả viện trợ.
 
Căn cứ của Diễn đàn cấp cao lần thứ 3 về hiệu quả viện trợ là một quan điểm, ở tầm quốc tế, tiến độ nhằm đạt được những mục tiêu trong Tuyên bố Paris đang bị chậm ở khắp mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, cộng đồng quốc tế kết luận rằng đã đến lúc cần phải đổi mới những cam kết về hiệu quả viện trợ, như một cách thức để có được sự phát triển vững chắc. Đây cũng là lúc cần nhìn lại những bài học trong quá khứ và tập trung vào những việc ưu tiên cần thực hiện để đạt được mục tiêu năm 2010 trong Tuyên bố Paris.
 
Chính phủ các nước và các đối tác phát triển đã thông qua Chương trình nghị sự Accra (AAA) là nền tảng để thực hiện những bước đi chắc chắn nhằm tiếp tục cải cách cách thức cung cấp và sử dụng viện trợ hiện nay. Chính phủ các nước đối tác cam kết sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của mình, các đối tác phát triển cam kết sẽ phối hợp tốt hơn nữa trong nhóm các nhà tài trợ và cả hai bên chính phủ và nhà tài trợ cùng cam kết sẽ chịu trách nhiệm với nhau và với người dân nước mình đối với những hoạt động phát triển.  
 
Diễn đàn đã thu hút hơn 800 đại biểu bao gồm cả những nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng của các nước nhận viện trợ và các nước đối tác phát triển. Ngoài ra, có 700 đại diện các tổ chức dân sự xã hội cũng tham dự. 
 
Diễn đàn cấp cao nhấn mạnh thực tế là lãnh đạo các nước nhận viện trợ nhận thức được nhu cầu cần khắc phục tính phụ thuộc vào viện trợ. Điều này thể hiện rất rõ thông qua thành công của Nhóm Liên lạc đã điều phối các ưu tiên của chính phủ các nước đối tác. 
 
Tôi muốn ca ngợi đại diện Chính phủ Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Cao Viết Sinh làm trưởng đoàn đã tham gia và đóng góp rất tích cực vào Diễn đàn cao cấp lần này.
 
 Đặc san ODA: Đề nghị Vụ trưởng cho biết tinh thần và nội dung chủ yếu của Chương trình hành động Accra và theo Ông trong bối cảnh Việt Nam, những hành động nào cần được ưu tiên thực hiện để bảo đảm hiện thực hóa các cam kết và chỉ tiêu của Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội?
 
Ông Hồ Quang Minh: Chương trình hành động Accra (sau đây gọi tắt là Chương trình AAA) thừa nhận rằng trong hơn 3 năm qua các nước đang phát triển và các nhà tài trợ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện các cam kết trong Tuyên bố Pa-ri về Hiệu quả viện trợ, góp phần thúc đẩy phát triển, song những tiến bộ đạt được vẫn chưa đủ để đảm bảo các cam kết và chỉ tiêu trong Tuyên bố Pa-ri về Hiệu quả viện trợ được thực hiện vào năm 2010. Trên cơ sở nhận diện được những trở ngại, khó khăn và thách thức nổi lên từ tiến trình thực hiện Tuyên bố Pa-ri về Hiệu quả viện trợ, Chương trình AAA đã đưa ra 32 cam kết chính trị ở cấp cao với 46 hành động cụ thể và mạnh mẽ cần thực hiện từ nay đến năm 2010 nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện Tuyên bố Pa-ri trong 3 nội dung chính, đó là: (i) Phát huy vai trò làm chủ quốc gia, (ii) Xây dựng mối quan hệ đối tác rộng rãi và có hiệu quả hơn, và (iii) Cung cấp viện trợ và trách nhiệm giải trình về kết quả phát triển.
 
           Về phát huy vai trò làm chủ quốc gia trong việc hoạch định và lãnh đạo thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội với những hành động cụ thể, tập trung vào: (i) Mở rộng đối thoại về chính sách phát triển, (ii) Tăng cường năng lực của các nước đang phát triển để lãnh đạo và quản lý quá trình phát triển, và (iii) Các nhà tài trợ tăng cường và sử dụng tối đa các hệ thống của các nước đang phát triển.
 
          Đối với chúng ta việc mở rộng đối thoại về chính sách phát triển là việc làm đã có truyền thống thông qua thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi của toàn dân đối với những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước như các văn kiện Đại hội Đảng, xây dựng các chiến lược phát triển, các kế hoạch 5 năm ...   Đối với Việt Nam, hoạt động ưu tiên cần thực hiện là phát triển năng lực của các cấp, nhất là cấp cơ sở để có thể lãnh đạo xây dựng và thực hiện chính sách phát triển ở các cấp. 
 
Việc các nhà tài trợ sử dụng các hệ thống quốc gia sẽ giúp phát huy vai trò làm chủ của nước tiếp nhận viện trợ. Đối với Việt Nam cần ưu tiên thực hiện các hoạt động khuyến khích các nhà tài trợ sử dụng các hệ thống quản lý trong các lĩnh vực như quản lý tài chính công, đấu thầu, di dân giải phóng mặt bằng và tái định cư. Việc áp dụng này giúp đạt được cả hai mục tiêu: tinh giản thủ tục, giảm chi phí giao dịch và tăng cường năng lực cho các cơ quan Việt Nam. Trên thực tế các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ hoặc Nhóm các nhà tài trợ đã có những nỗ lực hài hòa quy trình, thủ tục ODA và đã đạt được những tiến bộ nhất định như Hệ thống báo cáo thống nhất về tiến độ thực hiện các chương trình và dự án ODA; Hướng dẫn chung về lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án do 6 Ngân hàng phát triển tài trợ,... Tuy nhiên, trong bối cảnh chưa có những chuẩn mực quốc tế được thừa nhận chung mà chỉ có những thực tiễn tốt của quốc tế thì tinh thần xây dựng và tính thực tiễn có lẽ là giải pháp hợp lý để đẩy mạnh quá trình hài hòa hóa, góp phần tạo điều kiện cho các nhà tài trợ sử dụng đến mức tối đa các hệ thống của Chính phủ mà Chương trình hành động Accra đã đề ra.
 
          Về xây dựng mối quan hệ đối tác rộng rãi và có hiệu quả hơn,Chương trình hành động Accra tập trung vào 5 nội dung chính, bao gồm: (i) Chống phân tán trong viện trợ thông qua phân công lao động; (ii) Nâng cao giá trị của tiền viện trợ; (iii) Hoan nghênh và hợp tác với tất cả các bên tham gia vào quá trình phát triển; (iv) Huy động sự tham gia của xã hội dân sự; và (v) Chính sách viện trợ phù hợp với các quốc gia trong tình trạng bất ổn.
 
          Chương trình hành động Accra coi trọng sự tham gia rộng rãi của các bên vào quá trình phát triển nhằm kích hoạt được sự tham gia rộng rãi của các nhà tài trợ không phải thành viên của OECD-DAC, hợp tác Nam - Nam, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi Chính phủ trong nước và nước ngoài, khu vực tư nhân,.... Đây là một chủ trương đúng nhằm huy động mọi nguồn lực và tạo tác động lớn hơn của viện trợ đối với các quốc gia đang phát triển.
 
Hiện ở Việt Nam có trên 600 tổ chức NGO nước ngoài đang hoạt động, cung cấp khoảng 200 triệu USD viện trợ hàng năm. Các hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự trong nước cũng có những đóng góp quan trọng cho phát triển. Ngoài ra, cũng như các quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam đang tích cực tham gia hợp tác Nam-Nam và hợp tác ba bên, trong đó quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào - Căm-pu-chia là một thí dụ sinh động.
 
Trong điều kiện của Việt Nam có thể lựa chọn một số hoạt động để huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài vào quá trình thực hiện Chương trình Accra như tổ chức đối thoại chính sách phát triển đã nêu ở phần trên, phát huy vai trò làm chủ quốc gia trong việc phân công lao động giữa các nhà tài trợ ở từng lĩnh vực cụ thể, các nhà tài trợ OECD-DAC thực hiện cam kết về giảm thiểu và cụ thể hóa kế hoạch dỡ bỏ viện trợ có ràng buộc tại Việt Nam, xây dựng mô hình hợp tác ba bên (Việt Nam - Nhà tài trợ - 01 nước đang phát triển), xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin về viện trợ với các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức NGO nước ngoài,...
 
Về cung cấp viện trợ và trách nhiệm giải trình về kết quả phát triển, trong Chương trình hành động Accra tập trung vào 4 nội dung chính, đó là: (i) Viện trợ phải tạo ra các kết quả phát triển; (ii) Đề cao trách nhiệm giải trình và minh bạch đối với công chúng về các kết quả viện trợ; (iii) Thay đổi bản chất các điều kiện viện trợ; (iv) Nâng cao tính dự báo của viện trợ. Để thực hiện 4 nội dung trên, Chương trình hành động Accra đã đưa ra 15 hành động cụ thể.
 
Trong điều kiện cụ thể của mình, Việt Nam có thể lựa chọn một số hành động ưu tiên như tăng cường năng lực cho hệ thống thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin chung về viện trợ (ODA, INGO), nâng cao trách nhiệm giải trình về kết quả phát triển của các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ, công bố các chương trình viện trợ có kèm theo các điều kiện giải ngân trên trang tin điện tử của nhà tài trợ và cổng điện tử về hợp tác phát triển của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, các nhà tài trợ cung cấp thông tin cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Việt Nam về dự kiến phân bổ viện trợ cho thời kỳ 3-5 năm để hỗ trợ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.
 
Đặc san ODA: Là Đồng chủ toạ nhóm PGAE, ông có thể thông báo cho chúng tôi về kế hoạch thực hiện dự kiến Chương trình nghị sự Accra (AAA) của nhóm PGAE?
 
Ông Kerry Groves: Chính phủ Việt Nam đã có hưởng ứng rất nhanh về AAA. Thủ tướng Dũng đã thông qua AAA vào tháng 10 năm 2008, ngay sau khi kết thúc Diễn đàn cấp cao ở Ghana minh chứng cho cam kết mạnh mẽ hiện thời của Việt Nam nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ thông qua việc sử dụng viện trợ một cách hiệu quả. Và trong tháng11 năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì một hội nghị tham vấn quốc gia về Hiệu quả viện trợ tại Hà Nội với sự tham gia của các bộ ngành, các đối tác phát triển và đại diện xã hội dân sự. Hội nghị này đã định ra khuôn khổ cho Việt Nam và các đối tác phát triển nhằm biến AAA thành những hành động có ý nghĩa ở Việt Nam. 
 
Những thành công bước đầu của Việt Nam đã đưa Việt Nam dẫn đầu trong việc thực hiện AAA và tiến tục là bên đi đầu trong hiệu quả viện trợ. Song Việt Nam và các đối tác phát triển thừa nhận rằng lúc này cần có thêm nỗ lực phối hợp cùng nhau. 
 
Bước tiếp theo là cần làm cho hiệu quả viện trợ trở thành một mong muốn thật sự của Việt Nam. Câu hỏi là “Làm thế nào để Việt Nam tạo ra thay đổi thật sự về thực hiện viện trợ ở cả cấp trung ương và địa phương?” Câu trả lời còn phụ thuộc vào các bộ ngành, tỉnh và xã. 
 
Đồng thời các nhà tài trợ cần tái cam kết với các mục tiêu của Tuyên bố Hà Nội và tuân thủ AAA.  
 
Các lĩnh vực cần có tiến bộ nhanh bao gồm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc thực hiện phát triển hiệu quả tới các cấp cơ sở; xây dựng hệ thống của Việt Nam để quản lý những phát triển về kinh tế, môi trường và xã hội như hệ thống tài chính và mua sắm công; đảm bảo là những khoản chi cho phát triển mang lại những kết quả rõ ràng có thể thấy được trong giảm nghèo; và khẳng định vị trí dẫn đầu và tính chủ động cao của Việt Nam trong chương trình nghị sự về hiệu quả viện trợ.
 
Các đối tác phát triển của Việt Nam sẵn sàng làm những việc họ có thể làm dưới sự lãnh đạo của chính phủ Việt Nam để đạt được các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
 
Đặc san ODA: Theo Vụ trưởng các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài có thể tham gia thực hiện Chương trình AAA như thế nào?
 
Ông Hồ Quang Minh: Các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước có thể tham gia thực hiện Chương trình hành động Accra thông qua các hoạt động như:
 
- Cung cấp viện trợ với việc vận dụng các nguyên tắc và trụ cột về hiệu quả viện trợ của Tuyên bố Pa-ri và Cam kết Hà Nội phù hợp với tôn chỉ, mục đích, quy mô và lĩnh vực, cũng như năng lực của mình.
 
 - Đóng vai trò là bên phản biện tích cực và xây dựng cho các chính sách phát triển của Chính phủ, kể cả chính sách và cơ chế thu hút, quản lý và sử dụng ODA; các chương trình và dự án ODA cụ thể thực hiện tại cơ sở; chính sách viện trợ của các nhà tài trợ.
 
- Tham gia vào quá trình theo dõi và đánh giá việc thu hút và sử dụng ODA, nhất là việc thực hiện các chương trình, dự án ODA cụ thể tại cơ sở.
 
- Cung cấp các dịch vụ tư vấn phù hợp cho các chương trình và dự án viện trợ của các bộ, ngành và địa phương.
 
- Tiếp nhận sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và các tổ chức INGO để phát triển năng lực và thực hiện chương trình dự án phát triển theo các ngành, lĩnh vực mà mình có thế mạnh.
 
Đặc san ODA: Vai trò của Nhóm đối tác về hiệu quả viện trợ (PGAE), các nhóm chuyên đề và các tổ chức xã hội dân sự trong việc thực hiện AAA?
 
Ông Kerry Groves: PGAE là một diễn đàn qua đó chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển của mình xem xét một loạt các vấn đề liên quan tới việc làm cho viện trợ phát triển có hiệu quả hơn. PGAE có thể cung cấp thông tin và tư vấn cho Tổ công tác liên bộ phụ trách ODA của chính phủ Việt Nam. Tổ công tác chịu trách nhiệm điều phối các vấn đề phát triển giữa các bộ ngành của chính phủ. Tổ công tác cũng đưa ra những khuyến nghị về những vấn đề có liên quan tới ODA tới Thủ tướng chính phủ. Vì vậy, vai trò của PGAE trong việc giúp Việt Nam thực hiện AAA chính là điều phối các nỗ lực khác nhau của các đối tác khác nhau, giám sát tiến độ và ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Việt Nam. 
 
PGAE có thể thành lập những Nhóm chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể cần sự quan tâm đạc biệt. Những nhóm này có thể phụ trách các vấn đề như đánh giá ảnh hưởng môi trường và xã hội, chính sách mua sắm công; xây dựng năng lực của các bộ ngành chính phủ và quản lý tài chính công. 
 
Các tổ chức xã hội dân sự có vai trò phổ biến những vấn đề phát triển, tài trợ cho các hoạt động phát triển từ nguồn lực của mình cũng như theo dõi ODA được sử dụng như thế nào ở Việt Nam. Các tổ chức này sẽ là kênh phản hồi cho PGAE và các diễn đàn phát triển khác về các bài học thực tế họ thu thập được từ hoạt động của mình. Các tổ chức này đã tạo điều kiện để các cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình phát triển của mình và vì vậy thông qua đó họ có thể đóng góp vào việc nâng cao chất lượng sử dụng ODA ở Việt Nam, đặc biệt có ý nghĩa về hiệu quả viện trợ. Và điểm cuối cùng song không kém phần quan trọng, khu vực kinh tế tư nhân cũng đang nổi lên với vai trò nhân tố phát triển quan trọng.

Xem tất cả
Quý vị muốn Sở KH&ĐT cải tiến hoặc bổ sung thêm về các mặt nào sau đây?