Thứ năm, Ngày 23 tháng 10 năm 2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập:

Đang xem: 4

Thông báo danh sách các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vi phạm pháp luật về kinh doanh - đầu tư theo quy định pháp luật.

     Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
     Trên cơ sở kết quả kiểm tra liên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hà Nội năm 2014 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội thông báo Danh sách các doanh nghiệp vi phạm về Đầu tư, Đăng ký kinh doanh, thuế và pháp luật có liên quan (không đăng ký mã số thuế, không thực hiện kê khai thuế, không hoạt động tại trụ sở đăng ký, không báo cáo về hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định) thuộc các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau;
 

Xem tất cả
Quý vị đã đến Sở Kế hoạch và Đầu tư?