Thứ tư, Ngày 30 tháng 7 năm 2014

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập:

Đang xem: 95

Nóng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài tới 2020.

     Danh mục Dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020, vừa được Chính phủ ban hành, đã đưa ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Đó là theo ngành, chứ không theo địa bàn như trước.

Xem tất cả
Quý vị đã đến Sở Kế hoạch và Đầu tư?